Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Na terenie przedszkola odbywają się dodatkowe zajęcia bezpłatne

 – umuzykalnienie

   zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina,  rozwijające  

    umiejętności muzyczne, ruchowe oraz wrażliwość dzieci na rytm

– gimnastyka korekcyjna

  zabawy i ćwiczenia ruchowe

– język angielski

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP