Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Zajęcia dodatkowe


Rok szkolny 2022/2023

Język angielski

Zajęcia językowe w przedszkolu mają za zadanie pomóc w osiągnięciu celów takich jak:

– rozwój sprawności językowych

– wyrobienia pozytywnej postawy i motywacji względem języka obcego

– tolerancji i umiejętności bezkonfliktowego porozumiewania się z przedstawicielami innej kultury

– kompetencja międzykulturowa tj. dostrzeganie podobieństw i różnic między własną kulturą a kulturą kraju obcojęzykowego

W grupach starszych zajęcia podzielone są na 2 części: „Circle time” i „Table time”. Podczas „Circle time” dzieci uczą się słownictwa, piosenek i aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych.We wszystkich tych aktywnościach towarzyszy dzieciom Lion Billy (pacynka, która jest pomocnikiem nauczyciela). Billy pokazuje dzieciom flash cards-y i zaprasza je do wspólnych zabaw prowadzonych w języku angielskim. Druga częćs zajęć tzw. „table time” poświęcona jest utrwalaniu słownictwa i usprawnianiu motoryki i motywacji dzieci. Przedszkolaki otrzymują karty pracy na których  są do wykonania zabawy dydaktyczne utrwalające wiedzę i zachęcające dzieci do nauki języka angielskiego.

J.angielski w grupach młodszych opiera się na metodzie edukacji przez ruch. Dzieci uczestniczą w różnych zabawach ruchowych w których towarzyszy im lew Billy(pacynka, pomocnik nauczyciela). Słownictwo, którego uczą się dzieci jest utrwalane poprzez zabawy z użyciem flesh cards-ów. Dzieci nazywają obrazki przedstawione na kartach, szukają kart, które gdzieś zostają ukryte w sali itp. Całościowo zajęcia odbywają się w atmosferze zabawy.

 

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content