Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Psycholog

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczną nr 5 przy ul. Otwockiej 3.

Pomoc psychologiczna w przedszkolu obejmuje zarówno dzieci oraz rodziców. Pomoc udzielana dzieciom jest w postaci diagnozy psychologicznej, rozpoznawania potencjalnych możliwości dzieci oraz ich indywidualnych potrzeb. Pomoc psychologiczna służy także rozpoznawaniu potrzeb i przyczyn trudności rozwojowych dzieci.

Udzielana jest pomoc rodzicom i obejmuje: wspieranie rodziców w działaniach wyrównawczych deficyty rozwojowe dziecka, poprawieniu szans edukacyjnych, przekazywaniu rodzicom informacji o właściwych metodach pracy z dzieckiem, prowadzone jest doradztwo dla rodziców odnośnie dalszego kierunku rozwoju dziecka.

Psycholog przyjmuje również rodziców i dzieci na konsultacje, testy i badania psychologiczne w poradni.

Beata Mering

Dyżur w przedszkolu:
wtorek: 800-1300

Dyżur w Poradni:
wtorek: 1400-1600
środa: 1500-1900
czwartek: 1200-1600

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP