Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.

Dyżur wakacyjny 2024

Szanowni Rodzice,

Dyżur wakacyjny w naszej placówce będzie pełniony w okresie od 22.07.2024 r. do  09.08.2024 r. .

Przedszkole Nr 173 jest czynne w godzinach od 6.30.00 do 17.00.

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.30.

Nieobecność dziecka należy zgłosić drogą e-mail na adres p173@eduwarszawa.pl  lub telefonicznie 226193986.

Dzieci zapisane na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola w pierwszym dniu pobytu przynoszą:

 1. kapcie na zmianę
 2. ubrania na zmianę w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka torbie (bielizna, bluzka, skarpetki, spodnie)
 3. opakowanie mokrego papieru toaletowego, chusteczki suche

W pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego otrzymają Państwo dokumenty do wypełnienia (upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (tylko dzieci z innych placówek) oraz oświadczenia i zgody dot. pobytu dziecka w naszym przedszkolu). Dokumenty należy złożyć niezwłocznie w pierwszych dniach dyżuru. Oświadczenia można pobrać samodzielnie i dostarczyć do placówki linki poniżej:

1. Oświadczenie do odbioru

2. Zgody na pobyt dziecka w przedszkolu


Termin dyżuru wakacyjnego w roku 2024 w naszej placówce:

od 22.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

wszystkie dostępne informacje: kliknij w link 

 1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest uiszczenie opłaty za wyżywienie, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. od 10 maja do 23 maja br.
  2. Całodzienna stawka za wyżywienie
  w placówce wynosi 15 zł.
  3. Opłatę za żywienie w Przedszkolu nr 173 należy wpłacić na rachunek bankowy
  nr: 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranego przez rodziców terminu:
  – Termin pierwszy od 22.07.do 26.07 kwota 75 zł;
  – Termin drugi od 29.07.do 02.08 kwota 75 zł;
  – Termin trzeci od 05.08 do 09.08 kwota 75 zł;
  Łącznie za cały turnus od 22.07 do 09.08. opłata wynosi 225 zł.
  4. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za żywienie Przedszkole nr 173, imię i nazwisko dziecka, okres za jaki jest uiszczana opłata.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych z opłatą za dyżur wakacyjny, prosimy o kontakt z przedszkolem.
  6. Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny
 

Data: od – do Etap zapisów/czynność rodzica
3 kwietnia
od godz. 12.00
 19 kwietnia
do godz. 20.00
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.  

 • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
 • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”
 

 

3 kwietnia
od godz. 12.00

 

 

22 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

 

 

9 maja

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

 

 

9 maja

 

 

23 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
28 maja

godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca
29 maja

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
31 maja

godz. 9.00

5 czerwca
do 16.00
Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
6 czerwca 11 czerwca Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
12 czerwca od 13.00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
13 czerwca

godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content