Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Plan dnia

6:30 – 8:00 

Przychodzenie dzieci do przedszkola, czuwanie nad zabawą dzieci. Zabawy swobodne, spontaniczne. Kontakty z rodzicami. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela.

8:00 – 8:10 

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie podstawowych zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8:30 – 8:45  

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, utrzymanie porządku wokół siebie, zachęcenie do jedzenia całej porcji. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

8:45 – 09:10 

Przygotowanie do zajęcia, zabawy dowolne.

09:10 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, wspieranie rozwoju dziecka.

09:30 – 10:05

Zabawy swobodne dzieci, czynności opiekuńcze i organizacyjne, zwracanie uwagi na przestrzeganie zawartych umów, praca indywidualna z dziećmi potrzebującymi wsparcia, prowadzenie obserwacji dzieci, czynności samoobsługowe

10:05 – 10:15

Zabawa ruchowa.

10:15 – 11:35

Pobyt na powietrzu: organizowanie zabawa w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji, zabawy dowolne (swobodne i spontaniczne), wycieczki, spacery, zwracanie uwagi na zachowania bezpieczeństwa.

11:35 – 12:00

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12:00 – 12:30
Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Rozwijanie umiejętności posłgiwania się łyżką i widelcem. Zachęcenie do zjadania warzyw, likwidowanie uprzedzeń pokarmowych, poznawanie nazw potraw, zachowanie prawidłowej postawy.
12:30 – 14:20
DZIECI MŁODSZE: Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i opiekuńcze, mycie zębów. Leżakowanie, odpoczynek dzieci, słuchanie bajek lub muzyki.

DZIECI STARSZE: Czynności samoobsługowe i opiekuńcze, mycie zębów, odpoczynek. Słuchanie książek czytanych przez nauczycielkę, słuchanie bajek lub muzyki. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe.

14:20 – 14:30
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa
14:30 – 14:50
Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy.
14:50 – 17:00
Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content