Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Opłaty za Przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Opłaty za dyżur wakacyjny 2019r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych ( 27.04-10.05.2019). Opłatę w wysokości 112 zł należy wpłacić na rachunek bankowy

  • Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :

    57 1030 1508 0000 0005 5026 3068

Opłaty podstawowe:

1. Dzienna stawka za żywienie: 8 zł. za 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Opłaty dodatkowe:

-Składka na fundusz Rady Rodziców co m-c – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas zebrania na początku  roku szkolnego.

-Ubezpieczenie dziecka NW jednorazowo – kwota 43 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

Odpłatność za Przedszkole zbierana jest w ciągu dwóch  wyznaczonych  i  podanych  w  ogłoszeniu dniach:
miedzy 5 – 15 dniem każdego miesiąca.
Prosimy o płacenie w wyznaczonych terminach

 

 

 

 

 

 

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP