Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Opłaty za Przedszkole w roku szkolnym 2023/2024

Dyżur wakacyjny 2024

Termin dyżuru wakacyjnego w roku 2024 w naszej placówce:

od 22.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

wszystkie dostępne informacje: kliknij w link 

 1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest uiszczenie opłaty za wyżywienie, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych tj. od 10 maja do 23 maja br.
  2. Całodzienna stawka za wyżywienie
  w placówce wynosi 15 zł.
  3. Opłatę za żywienie w Przedszkolu nr 173 należy wpłacić na rachunek bankowy
  nr: 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranego przez rodziców terminu:
  – Termin pierwszy od 22.07.do 26.07 kwota 75 zł;
  – Termin drugi od 29.07.do 02.08 kwota 75 zł;
  – Termin trzeci od 05.08 do 09.08 kwota 75 zł;
  Łącznie za cały turnus od 22.07 do 09.08. opłata wynosi 225 zł.
  4. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za żywienie Przedszkole nr 173, imię i nazwisko dziecka, okres za jaki jest uiszczana opłata.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych z opłatą za dyżur wakacyjny, prosimy o kontakt z przedszkolem.
  6. Brak wpłaty w terminie oznacza rezygnację z miejsca.

Opłaty podstawowe:

1. Dzienna stawka za żywienie od 1.09.2023 r. : 15 zł. za 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Zarządzenie nr 4/2023

Dyrektora Przedszkola Nr 173 w Warszawie z dnia 20.07.2023 r.

w sprawie opłat za wyżywienie od dnia 01.09.2023 r.

 

Na podstawie art. 106 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 1 ust. 2 Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki uwzględniając zmiany wynikające z zarządzenia nr 189/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lutego 2019 oraz zmiany wynikające z zarządzenia nr 1928/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2021 r.

§1

Ustala się wysokość stawki żywieniowej w Przedszkolu nr 173 w kwocie 15 zł , za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 01.09.2023 r.

§2

Opłata za posiłki pobierana będzie z góry za każdy miesiąc z uwzględnienie odpisu za nieobecność dziecka w miesiącu poprzednim w terminach ustalonych przez kierownika gospodarczego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

Opłatę za wyżywienie regulujemy przelewem na rachunek bankowy:

Numer konta: 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz grupę

Kwota: według wyliczeń w systemie iPrzedszkole lub po kontakcie z kierownikiem gospodarczym przedszkola

Płatności należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wysokość opłaty można sprawdzić w systemie – link: iPrzedszkole,

który dostępny jest również do pobrania na telefony komórkowe.

Aplikacja nazywa się iPrzedszkole Mobile.

Pobrać ją można ze sklepu Google Play: iPrzedszkole Mobile.

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content