Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Numer kont do przelewów za Przedszkole nr 173

Opłata za żywienie – 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068

Konto Rady Rodziców – 98 1240 1040 1111 0011 1821 7740


Drodzy Rodzice,

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2022/2023 zmianie ulega wysokość stawki za wyżywienie, od dnia 1 września 2022 roku stawka żywieniowa będzie wynosić 13 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.


Numer kont do przelewów za Przedszkole nr 173

Opłata za żywienie – 57 1030 1508 0000 0005 5026 3068

Opłaty za Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

Opłaty podstawowe:

1. Dzienna stawka za żywienie od 1.10.2019 r. : 10 zł. za 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Zarządzenie nr 2/2019/2020

Dyrektora Przedszkola Nr 173 w Warszawie z dnia 17.09.2019 r.

w sprawie opłat za wyżywienie od dnia 01.10.2019r.

 

Na podstawie art. 106 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 1 ust. 2 Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się wysokość stawki żywieniowej w Przedszkolu nr 173 w kwocie 10 zł , za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 01.10.2019 r.

§2

Opłata za posiłki pobierana będzie z góry za każdy miesiąc z uwzględnienie odpisu za nieobecność dziecka w miesiącu poprzednim w terminach ustalonych   przez kierownika gospodarczego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

Opłaty dodatkowe:

-Składka na fundusz Rady Rodziców co m-c – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas zebrania na początku  roku szkolnego.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

Odpłatność za Przedszkole zbierana jest w ciągu dwóch  wyznaczonych  i  podanych  w  ogłoszeniu dniach:
miedzy 5 – 15 dniem każdego miesiąca.
Prosimy o płacenie w wyznaczonych terminach

 

 

 

 

 

 

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP
Skip to content