Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

Logopeda

Przedszkole zatrudnia logopedę. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy.

Dzieci u których po diagnozie stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy objęte są indywidualną terapią logopedyczną w przedszkolu.

Ćwiczenia mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, eliminowanie przyczyn emocjonalnych w przypadku dzieci jąkających się, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy.

Dzieci objęte terapią logopedyczną uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

Rodzice otrzymują instruktaż pracy z dziećmi w celu dalszej pracy z dzieckiem.

mgr Lidia Malecka

poniedziałek: 1200-1700  

wtorek: 1200-1700

piątek: 1200 -1700

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP