Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie


ROK SZKOLNY 2022/2022


Drodzy Rodzice,

Informujemy i przypominamy, że potwierdzeniem woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie z góry opłaty. Termin wniesienia opłaty jest do 24 maja br.
Opłata za cały turnus (3 tygodnie) wynosi 150 zł. W tytule przelewu prosimy umieścić informację: opłata za dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka oraz do jakiego przedszkola dziecko uczęszcza.

Warszawa, 11.05.2022r.


Drodzy Rodzice,

Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny – r. szk. 2021/2022, znajdują się w zamieszczonym poniżej

harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny_r.szk. 2021-2022

Warszawa, 23.03.2022 r.


Drodzy Rodzice,

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Wszystkie szczegóły znajdują się w załączonym poniżej linku

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023 

Warszawa, 31.01.2022 r.


 
Drodzy Rodzice,
Informujemy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia dzisiejszego tj. 23 kwietnia 2021 r. od godz. 13:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola / szkoły na rok szkolny 2021 / 2022. Jednocześnie informujemy, że od tego czasu do 29 kwietnia do godz. 16:00, rodzice potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

ROK SZKOLNY 2021/2022

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022


ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja 2020 r. link poniżej do zapoznania.

Procedura odwoławcza


Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem  w dniu  12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolu zostały opublikowane  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola.

Rodzice dzieci którzy zostały zakwalifikowane do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić: elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)  lub przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2020/2021


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.


Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.


Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na
 uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.


Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Wszystkie informacje dostępne na stronie Biuro Edukacji


Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli

(komunikat na stronie internetowej Biura Edukacji):

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

–  elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola pierwszego wyboru – adres mail: p173@edu.um.warszawa.pl

– dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola pierwszego.

Termin dostarczenia dokumentów to 20 marca 2020r.


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.


Drodzy Rodzice,
Został rozpoczęty proces rekrutacji dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.
Poniżej publikujemy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, zasadami i kryteriami rekrutacji, które zostały opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki


DYŻUR WAKACYJNY

W roku 2020 nasze przedszkole pełni dyżur w okresie 

od 20 lipca  -07 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję poniżej informacje z Biura Edukacji ws. rekrutacji na dyżury wakacyjne.

Zgodnie z harmonogramem:

od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: 

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

została włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.

WNIOSEK NA DYŻUR WAKACYJNY
Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola.


ZMIANA ZASAD REKRUTACJI NA DYŻURY WAKACYJNE

Szanowni Państwo,
w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).
W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).
W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.
Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

Wszystkie potrzebne informacji na stronie Biura Edukacji.

                      Dyżur wakacyjny – kliknij tutaj 

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5
BIP
Skip to content