Przedszkole nr 173 w Warszawie

Przedszkole nr 173 w Warszawie

ROK SZKOLNY

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Wszystkie szczegóły znajdują się w załączonych linkach:

Biuro Edukacji

Harmonogram rekrutacji na rok 2024/2025

Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej od 27 lutego do 4 marca godz.16.00

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Od 5 marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

 • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji, lub
 • wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 • 25 kwietnia, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

 • 9 maja, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza Od 9 maja do 24 maja

 • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
 • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 12 czerwca, od godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

 • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji lub
 • wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

26 czerwca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Grupy

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4
BIP
Skip to content